Risicobeheer

De raad van bestuur van Vastned Belgium besteedt aandacht aan de risicofactoren waaraan Vastned Belgium onderhevig is.
 
De permanente evoluties op de vastgoedmarkten en de financiële markten vereisen een continue opvolging van de strategische, operationele, financiële risico's alsook de financiële verslaggeving en compliance risico’s ter bewaking van de resultaten en de financiële situatie van Vastned Belgium .”
 
Klik op deze link om de belangrijkste risicofactoren en interne controle en risicobeheersystemen te downloaden.