Bekendmaking van de resultaten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2023

Op woensdag 26 april 2023 heeft Vastned Belgium een gewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd.

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.

- Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2022.

- Goedkeuring van de jaarlijkse vaste vergoeding van de onafhankelijke bestuurders.

- Wijziging wettelijk vertegenwoordiger van de commissaris.

Volledig persbericht: