Benoeming Financial Director

Vastned Retail Belgium stelt Sven Bosman aan als Financial Director en lid van het directiecomité.

Volledig persbericht: