De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium gehouden op 25 april 2018 heeft alle agendapunten goedgekeurd