Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2017 tot 30.06.2017

Gereglementeerde informatie

Het EPRA resultaat in het eerste semester van 2017 is € 1,24 per aandeel (€ 1,18 voor het eerste semester van 2016).

Verdere uitvoering van de strategie om op termijn het aandeel core city assets in de vastgoedportefeuille boven 75% te brengen.

Op 30 juni 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).

Realisatie van 13 verhuurtransacties die circa 8% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.

Bezettingsgraad op 30 juni 2017: 98% (98% op 31 december 2016).

Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 13,5 miljoen in het eerste semester 2017, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de core city assets.

Beperkte schuldgraad van 28% op 30 juni 2017. 

Verwacht bruto dividend 2017 tussen € 2,40 en € 2,50 per aandeel.