Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2014 tot 30.06.2014

Gereglementeerde informatie

Toename van het operationeel uitkeerbaar resultaat tot € 1,34 per aandeel (€ 1,32 in het eerste semester 2013)

Lichte toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 0,2%

Verkoop van drie niet-strategische baanwinkelpanden, gemiddeld 5 % boven de boekwaarde van 31 december 2013

Op 30 juni 2014 is 59 % van de vastgoedportefeuille van de bevak geïnvesteerd in binnenstadswinkels

Lage schuldgraad: 35 %

Verwacht brutodividend 2014 tussen € 2,63 en € 2,73 per aandeel