Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2013 tot 30.06.2013

Gereglementeerde informatie

Toename van het operationeel uitkeerbaar resultaat tot € 1,32 per aandeel (€ 1,30 in het eerste semester 2012)

Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille

Lage schuldgraad: 35 %

Verwacht brutodividend 2013 tussen € 2,58 en € 2,68 per aandeel