Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2018 tot 30.06.2018

Gereglementeerde informatie

Het EPRA resultaat in het eerste semester van 2018 is € 1,38 per aandeel (€ 1,24 voor het eerste semester van 2017).

Verdere uitvoering van de strategie om op termijn het aandeel core city assets in de vastgoedportefeuille boven 75% te brengen.

Op 30 juni 2018 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).

Het vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod van Vastned Retail N.V. op Vastned Retail Belgium gaat niet door omdat het minimale aanvaardingspercentage van 90% van de free float niet is bereikt binnen de enige aanvaardingsperiode.

Realisatie van 10 verhuurtransacties die circa 6% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.

Bezettingsgraad op 30 juni 2018: 97% (99% op 31 december 2017).

Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 0,4 miljoen in het eerste semester 2018.

Beperkte schuldgraad van 29% op 30 juni 2018.

Verwacht bruto dividend 2018 tussen € 2,70 en € 2,80 per aandeel.