Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2019 tot 30.06.2019

Stijging van het EPRA resultaat in het eerste semester van 2019 tot € 1,45 per aandeel (€ 1,38 voor het eerste semester van 2018).

Verdere uitvoering van de strategie met een duidelijke focus op topwinkelvastgoed.

Op 30 juni 2019 bestaat de vastgoedportefeuille uit hoogkwalitatief binnenstedelijk vastgoed en retailparken.

Gezien de huidige kwaliteit van de portefeuille wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen core city assets en mixed retail locations.

Realisatie van 13 verhuurtransacties die circa 9% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.

Bezettingsgraad op 30 juni 2019: 96% (98% op 31 december 2018), omdat herverhuring van leeggekomen panden meer tijd in beslag neemt.

Focus van het management in 2019 voornamelijk gericht op het behouden van de hoge bezettingsgraad.

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 8,6 miljoen in het eerste semester 2019 als gevolg van een verdere daling van de geschatte markthuren.

Beperkte schuldgraad van 30% op 30 juni 2019.

Verwacht bruto dividend 2019 tussen € 2,75 en € 2,85 per aandeel.

Volledig persbericht: