Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2020 tot 30.06.2020

Gereglementeerde informatie

Definitieve akkoorden met betrekking tot de verschuldigde huur tijdens de lockdown werden afgesloten met 85% van de huurders, die verplicht werden te sluiten, welke 87% van de brutohuurinkomsten vertegenwoordigen.

Sterke liquiditeitspositie per 30 juni 2020, € 16 miljoen ongebruikte kredietfaciliteiten ter beschikking.

Beperkte schuldgraad van 31,6% op 30 juni 2020.

Daling van het EPRA resultaat in het eerste semester van 2020 tot € 1,09 per aandeel (€ 1,45 voor het eerste semester van 2019) als een gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Bezettingsgraad tijdens het tweede kwartaal met 1,7% gestegen tot 97,5% in vergelijking met 31 maart 2020 (98,8% op 31 december 2019).

Focus van het management in 2020 voornamelijk gericht op de tijdige inning van de huurgelden en op het behouden van de hoge bezettingsgraad binnen de portefeuille.

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met 3,9% in het eerste semester 2020 voornamelijk onder invloed van de uitbraak van COVID-19.

Volledig persbericht: