Intervest Retail maakt de agenda bekend voor de gewone en buitengewone algemene vergadering op 24 april 2013

Vastgoedbevak Intervest Retail publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 24 april 2013 om 14.30 uur.

De agendapunten van de algemene vergadering bevatten, onder andere, de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2012, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2012, de benoeming en herbenoeming van bestuurders, de herbenoeming van de commissaris, het hernieuwen van bepaalde machtigingen aan de raad van bestuur alsook enkele statutenwijzigingen om de statuten in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen. Tevens staat ook de naamswijziging van de vennootschap naar “Vastned Retail Belgium” op de agenda.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken zijn beschikbaar op www.vastned.be, onder <Investor Relations>, <Algemene vergaderingen>.

Het jaarverslag 2012 is eveneens op de website te vinden op de homepage www.vastned.be en onder <Investor relations>, <Publicaties>, <Wettelijke documenten>.