Jaarcijfers 2014

Gereglementeerde informatie

Realisatie van de vooropgestelde strategie om 65% van de vastgoedportefeuille te  investeren in binnenstadswinkels. Op 31 december 2014 bestaat 68% van de vastgoed-portefeuille uit binnenstadswinkels (58% op 31 december 2013). Per eind 2014 is reeds 49% van de gehele portefeuille geïnvesteerd in “premium city high street shops”, dit zijn de topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge.

Verwerving van een binnenstadswinkel op een toplocatie in de Veldstraat in Gent,  in juli 2014 voor een investeringsbedrag van € 27,7 miljoen.

Desinvestering van 19 niet-strategische baanwinkels en binnenstadswinkels op secundaire locaties met een totale reële waarde van € 42,9 miljoen (12% van de vastgoedportefeuille).

Realisatie van 27 verhuurtransacties die circa 16% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen met een gemiddelde huurgroei van 5% tot gevolg.

Toename van de bezettingsgraad in 2014 met 2,5% tot 97,9% op 31 december 2014, zowel door verhuringen als door desinvesteringen van panden met een lagere bezettingsgraad.

Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met 3% in 2014, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van Vastned Retail Belgium’s panden op de toplocaties in de grotere steden.

Brutodividend stijgt in 2014 tot € 2,72 per aandeel (€ 2,65 voor boekjaar 2013). Bruto-dividendrendement van 4,7% op basis van de slotkoers op 31 december 2014 zijnde € 57,97.

De schuldgraad bedraagt slechts 31% op 31 december 2014.

Omvorming naar het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 oktober 2014.

Verdere aanscherping van de strategie door focus op “premium city high street shops” (Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge).