Jaarcijfers 2015

Gereglementeerde informatie

 • Verdere uitvoering van de strategie om op termijn het aandeel premium city high street shops in de vastgoedportefeuille boven 75% te brengen.
 • Op 31 december 2015 bestaat 58% van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 17% uit high street shops en 25% uit non-high street shops  (retailparken en baanwinkels).
 • Verwerving van vier premium city high street shops in de historische binnenstad van Antwerpen voor een totaal investeringsbedrag van € 18 miljoen.
 • Aanvang van toonaangevende herontwikkeling en grondige restauratie van een  premium city high street shop van 3.000 m² in de Zonnestraat in Gent.
 • Desinvestering van 14 niet-strategische winkelpanden, zijnde baanwinkels en  binnenstadswinkels op secundaire locaties, voor € 31 miljoen of 9% van de totale vastgoedportefeuille.
 • Realisatie van 24 verhuurtransacties die circa 15% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen met een gemiddelde huurgroei van 15% tot gevolg.
 • Bezettingsgraad op 31 december 2015: 98% (98% op 31 december 2014).
 • Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met circa 1% in boekjaar 2015, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de premium city high street shops en nieuwe verhuringen.
 • Brutodividend bedraagt € 2,51 per aandeel voor boekjaar 2015 (€ 2,72 voor  boekjaar 2014). Brutodividendrendement van 4,5% op basis van de slotkoers  op 31 december 2015 zijnde € 55,97.
 • Daling van het operationeel uitkeerbaar resultaat in het boekjaar 2015 tot € 2,51 per aandeel (€ 2,72 voor boekjaar 2014) voornamelijk door de desinvestering eind 2014 van 19 niet-strategische panden, circa 12% van de vastgoedportefeuille.
 • Verdere optimalisatie van de spreiding van de vervaldagen van de kredietlijnen.
 • Beperkte schuldgraad van 28% op 31 december 2015.