Jaarcijfers 2016

Gereglementeerde informatie

  • Verdere uitvoering van de strategie om op termijn het aandeel premium city high street shops in de vastgoedportefeuille boven 75% te brengen.
  • Op 31 december 2016 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 16% uit high street shops en 25% uit non-high street shops (retailparken en baanwinkels).
  • Toonaangevende herontwikkeling en grondige restauratie van een aan AS Adventure verhuurde premium city high street shop van 3.000 m² in de Zonnestraat in Gent afgerond.
  • Realisatie van 14 verhuurtransacties die circa 6% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen met een gemiddelde huur­groei van 5% tot gevolg.
  • Bezettingsgraad op 31 december 2016: 98% (98% op 31 december 2015).
  • Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met circa 3% in boekjaar 2016, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de premium city high street shops en nieuwe verhuringen.
  • Brutodividend bedraagt € 2,45 per aandeel voor boekjaar 2016 (€ 2,51 voor boekjaar 2015). Brutodividendrendement van 4,6% op basis van de slotkoers op 31 december 2016 zijnde, € 53,85.
  • Daling van het operationeel uitkeerbaar resultaat in het boekjaar 2016 tot € 2,45 per aandeel (€ 2,51 voor boekjaar 2015) voornamelijk door de desinvestering eind 2015 van 14 niet-strategische panden.
  • Beperkte schuldgraad van 27% op 31 december 2016.
  • Vastned Retail Belgium heeft dedicated management gekregen.