Jaarcijfers 2019

Gereglementeerde informatie

STERKE OPERATIONELE RESULTATEN EN EEN HOGE BEZETTINGSGRAAD

Stijging van het EPRA resultaat in het boekjaar 2019 tot € 2,90 per aandeel (€ 2,85 voor boekjaar 2018) welke voornamelijk het resultaat is van een daling van de vastgoedkosten als gevolg van lager dan verwachte onderhoudskosten.

Desinvestering van een binnenstedelijk retailpand in Luik en een retailpark te Ans in het kader van een verdere uitvoering van de strategie met een duidelijke focus op topwinkelvastgoed.

Realisatie van 26 verhuurtransacties die circa 23% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.

Bezettingsgraad tijdens het vierde kwartaal met ruim 1% gestegen tot 98,8% in vergelijking met 30 september 2019 (98,0% op 31 december 2018).

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met circa 2,7% in boekjaar 2019, voornamelijk door een verdere daling van de geschatte markthuren.

Bruto dividendvoorstel van € 2,90 per aandeel voor boekjaar 2019 (€ 2,85 voor boekjaar 2018). Bruto dividendrendement van 6,5% op basis van de slotkoers op 31 december 2019, zijnde € 44,70.

Verlenging van de looptijd van de revolvingkredieten met 1 jaar tot 2024 aan dezelfde voorwaarden en aansluitend de verlenging van de looptijd van 3 financiële instrumenten met 2 jaar tot 2024 aan gunstigere voorwaarden.

Beperkte schuldgraad van 27,9% op 31 december 2019.

Volledig persbericht: