Jaarcijfers 2020

Gereglementeerde informatie

Sterke operationele resultaten en een hoge bezettingsgraad

• Definitieve akkoorden werden afgesloten met meer dan 98% van de huurders die getroffen werden door de eerste lockdown. Voor de tweede lockdown werd met meer dan 97% van de huurders, excl. horeca, een definitief akkoord gesloten.

• Beperkte schuldgraad van 28,5% op 31 december 2020 (27,9% vorig boekjaar).

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 32,9 miljoen ter beschikking.

• EPRA resultaat van € 2,44 per aandeel voor 2020.

• Bruto dividendvoorstel van € 2,05 per aandeel voor boekjaar 2020. Dit komt overeen met een bruto dividendrendement van 8,5% op basis van de slotkoers op 31 december 2020, zijnde € 24,00. 

• Verkoop van een niet-strategisch retailpark in Schaarbeek en een solitaire baanwinkel in Balen met een totale meerwaarde van € 1,5 miljoen.

• Beperkte daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille (-2,4%) ten opzichte van het eerste semester.

• Focus van het management blijft in 2021 gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een stabiele bezettingsgraad.

Volledig persbericht: