Jaarresultaten 2013

Brutodividend van Vastned Retail Belgium stijgt in 2013 tot € 2,65 per aandeel (€ 2,62 voor boekjaar 2012). Brutodividendrendement van 5 % op basis van de slotkoers op 31 december 2013 (€ 52,40).

Quasi stabiele reële waarde van bestaande vastgoedportefeuille in 2013 (-0,8 %). 

Aankoop van een premium high street shop in de binnenstad van Brugge in het derde kwartaal van 2013, verhuurd aan Massimo Dutti.

Verkoop in 2013 van een retailpark en vier winkelpanden. 

Verhuurtransacties op toplocaties Louizalaan 7 in Brussel en Leysstraat 28-30 in Antwerpen.

Op 31 december 2013 is 58 % van de vastgoedportefeuille van de bevak belegd in binnenstadswinkels.

Op 31 december 2013 is de bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille 95,4 %.

De bevak heeft in 2013 haar naam gewijzigd in “Vastned Retail Belgium” om haar zelfstandigheid duidelijk aan te geven en dat ze inzake het vastgoedinvesteringsbeleid zich aansluit op de strategie van haar Nederlandse grootaandeelhouder Vastned.

Op 31 december 2013 bedraagt de schuldgraad slechts 34 %.