Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Vastned Retail Belgium NV kondigt aan een transparantiekennisgeving te hebben ontvangen op 9 mei 2018, waaruit blijkt dat de stemrechten verbonden aan de aandelen Vastned Retail Belgium die door Capfi Delen Asset Management NV worden aangehouden, de statutaire drempel van 3% van het totaal van de bestaande stemrechten onderschrijden.