Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2014 over het derde kwartaal van boekjaar 2014

In 3 % van de vastgoedportefeuille zijn in het derde kwartaal van 2014 verhuurtransacties gerealiseerd met een gemiddelde huur-toename van 16 %.

Operationeel uitkeerbaar resultaat in eerste negen maanden van 2014: € 2,02 (€ 1,96 in eerste negen maanden van 2013).

Verwerving premium high street shop in binnenstad van Gent, Veldstraat 23-27 in juli 2014.

Verkoop van twee binnenstadswinkels op secundaire locaties in Antwerpen in het derde kwartaal van 2014.

Lichte daling van de reële waarde van bestaande vastgoed-portefeuille voor eerste negen maanden van 2014 met 0,3 %.

Op 30 september 2014 bestaat 62 % van de vastgoedportefeuille van de vennootschap uit binnenstadswinkels.

Bezettingsgraad: 96,0 % (95,4 % op 31 december 2013).

Verwacht brutodividend voor boekjaar 2014: tussen € 2,68 en € 2,73 per aandeel (€ 2,65 voor boekjaar 2013) wat neerkomt op een brutodividendrendement van circa 4,9 % op basis van de slotkoers op 30 september 2014 (€ 55,00).

Omvorming naar het statuut van gereglementeerde vastgoed-vennootschap (GVV) goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 oktober 2014.