Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2013 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2013 tot 30.09.2013

Gereglementeerde informatie

Aankoop premium high street shop in binnenstad van Brugge

Verkoop retailpark in Schelle en winkelpand in Merksem 

Verhuurtransacties op toplocaties Louizalaan 7 in Brussel en Leysstraat 28-30 in Antwerpen

Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat in eerste negen maanden van 2013 (- 3 % in derde kwartaal van 2013) 

Quasi stabiele reële waarde van bestaande vastgoedportefeuille voor eerste negen maanden van 2013 (stabiele reële waarde in derde kwartaal van 2013)  

Op 30 september 2013 is 58 % van de vastgoedportefeuille van de bevak belegd in binnenstadswinkels

Verwacht brutodividend voor boekjaar 2013: tussen € 2,60 en € 2,65 per aandeel (€ 2,62 voor boekjaar 2012) wat neerkomt op een brutodividendrendement van circa 5,1 % op basis van de slotkoers op 30 september 2013 (€ 51,01)