Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017

Gereglementeerde informatie

  • Focus op core city assets blijft rode draad in activiteiten.
  • Acquisitie van 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen, gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48 voor een investeringsbedrag van circa € 6 miljoen.
  • Op 30 september 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).
  • Bezettingsgraad op 30 september 2017: 99% (98% op 31 december 2016).
  • Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 18 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de core city assets.
  • Daling van het EPRA resultaat in de eerste negen maanden van 2017 tot € 1,78 per aandeel (€ 1,85 voor de eerste negen maanden van 2016) voornamelijk door eenmalige kosten in kader van herfinanciering.
  • Verlenging van de gemiddelde looptijd van de kredietlijnen en daling van de gemiddelde rentevoet als gevolg van de herfinanciering van de volledige leningenportefeuille.
  • Beperkte schuldgraad van 28% op 30 september 2017.
  • Verwacht bruto dividend 2017 tussen € 2,42 en € 2,47 per aandeel.