Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2018

Gereglementeerde informatie

Focus op core city assets blijft rode draad in activiteiten.

Op 30 september 2018 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed Retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).

Bezettingsgraad op 30 september 2018: 98% (99% op 31 december 2017).

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 3 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, voornamelijk door een daling van de geschatte markthuren.

Stijging van het EPRA resultaat in de eerste negen maanden van 2018 tot € 2,12 per aandeel (€ 1,78 voor de eerste negen maanden van 2017) voornamelijk het resultaat van de herfinanciering van de leningenportefeuille in 2017.

Verlenging van de looptijd van de revolvingkredieten met 1 jaar tot 2023 aan dezelfde voorwaarden.

Beperkte schuldgraad van 28% op 30 september 2018.

Verwacht bruto dividend 2018 tussen € 2,75 en € 2,80 per aandeel.