Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2020

Gereglementeerde informatie

Definitieve akkoorden werden afgesloten met meer dan 95% van de huurders die getroffen werden door de lockdown.

Bezettingsgraad tijdens het derde kwartaal (97,3%) blijft stabiel ten opzichte van 30 juni 2020.

Beperkte waardedaling in de huidige vastgoedportefeuille (-0,7%) ten opzichte van het eerste semester van 2020.

Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 20,2 miljoen ter beschikking.

Verdere daling van de schuldgraad (-0,7%) ten opzichte van het eerste semester van 2020, waardoor de schuldgraad nu 30,9% bedraagt.

Verwacht EPRA resultaat van € 2,35 - € 2,45 per aandeel voor boekjaar 2020.

In oktober 2020 werd een verkoopovereenkomst afgesloten voor de verkoop van een niet-strategisch retailpark gelegen te Schaarbeek met een meerwaarde van € 1,5 miljoen. Deze meerwaarde werd nog niet verwerkt in de cijfers van de eerste 9 maanden van het boekjaar.

Focus van het management in 2020 voornamelijk gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een goede bezettingsgraad.

Benoeming van Reinier Walta tot strategische CEO ad interim, waarbij hij eveneens de taken van de strategische CEO overneemt binnen het directiecomité, vanaf 1 december 2020.

Volledig persbericht: