Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2017

Gereglementeerde informatie

Stevige verankering in het segment van premium city high street shops blijft het objectief.

Op 31 maart 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 16% uit high street shops en 25% uit non-high street shops (retailparken en baanwinkels).

Bezettingsgraad op 31 maart 2017: 98% (98% op 31 december 2016).

Stabiele reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille in het eerste kwartaal van 2017.

Stijging van het EPRA resultaat in het eerste kwartaal van 2017 met 3% tot € 0,58 per aandeel

Beperkte schuldgraad van 26% op 31 maart 2017.