Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2018

Stevige verankering in het segment van core city assets blijft het objectief.
 
Op 31 maart 2018 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).
 
Bezettingsgraad op 31 maart 2018: 99% (99% op 31 december 2017).
 
Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 1 miljoen in het eerste kwartaal van 2018.
 
Stijging van het EPRA resultaat in het eerste kwartaal van 2018 met 13% tot € 0,66 per aandeel (€ 0,58 voor het eerste kwartaal van 2017), voornamelijk het resultaat van de herfinanciering van de leningenportefeuille in 2017.
 
Beperkte schuldgraad van 26% op 31 maart 2018.
 
Vastned Retail N.V. brengt een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod uit op Vastned Retail Belgium NV. De aanvaardingsperiode start op 2 mei 2018 en loopt tot en met 1 juni 2018.