Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2018

Gereglementeerde informatie
 
Stevige verankering in het segment van core city assets blijft het objectief.
 
Op 31 maart 2018 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).
 
Bezettingsgraad op 31 maart 2018: 99% (99% op 31 december 2017).
 
Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 1 miljoen in het eerste kwartaal van 2018.
 
Stijging van het EPRA resultaat in het eerste kwartaal van 2018 met 13% tot € 0,66 per aandeel (€ 0,58 voor het eerste kwartaal van 2017), voornamelijk het resultaat van de herfinanciering van de leningenportefeuille in 2017.
 
Beperkte schuldgraad van 26% op 31 maart 2018.
 
Vastned Retail N.V. brengt een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod uit op Vastned Retail Belgium NV. De aanvaardingsperiode start op 2 mei 2018 en loopt tot en met 1 juni 2018.