Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2020

Gereglementeerde informatie

Sterke operationele resultaten in het eerste kwartaal van 2020 tot aan uitbraak COVID-19 crisis

Sterke liquiditeitspositie per 31 maart 2020, € 29,3 miljoen ongebruikte kredietfaciliteiten ter beschikking.

Beperkte schuldgraad van 27,2% op 31 maart 2020.

Daling van het EPRA resultaat in het eerste kwartaal van 2020 tot € 0,40 per aandeel (€ 0,67 voor het eerste kwartaal van 2019), deze daling is vrijwel uitsluitend het gevolg van het aanleggen van een voorziening voor potentiële toekomstige huurverliezen als gevolg van de COVID-19 crisis.

Bezettingsgraad op 31 maart 2020: 95,7% (98,8% op 31 december 2019).

Focus van het management ook in 2020 voornamelijk gericht op het behouden van een hoge bezettingsgraad.

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 4,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2020.

 

Volledig persbericht: