Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2021

Gereglementeerde informatie

Hoge stabiele inningsgraad (98,2%) van de huurinkomsten tijdens het eerste kwartaal van 2021.

Bezettingsgraad tijdens het eerste kwartaal (96,8%) stijgt met 0,6% ten opzichte van 31 december 2020.

Verdere daling van de schuldgraad (-1,1%) ten opzichte van 31 december 2020, waardoor de schuldgraad nu 27,4% bedraagt.

Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 36,7 miljoen ter beschikking.

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille 1 (-1,5%) ten opzichte van 31 december 2020.

Focus van het management in 2021 voornamelijk gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een goede bezettingsgraad.

Benoeming van Reinier Walta tot strategische CEO.

Benoeming van Sven Bosman tot effectieve leider in de zin van artikel 14 §3 van de GVV-wet.