Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone en buitengewone algemene vergadering op 30 april 2014

Vastgoedbevak Vastned Retail Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 30 april 2014 om 14.30 uur.

De agendapunten van de algemene vergadering bevatten, onder andere, de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2013, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2013, de herbenoeming van bestuurders en enkele statutenwijzigingen om de statuten in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken zijn beschikbaar op www.vastned.be, onder <Investor Relations>, <Algemene vergaderingen> en via deze link.

Het jaarverslag 2013 is eveneens op de website te vinden op de homepage www.vastned.be en onder <Investor relations>, <Publicaties>, <Wettelijke documenten>.