Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 28 april 2021

Vastned Retail Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zullen gehouden worden op woensdag 28 april 2021 respectievelijk om 14.30 uur en 16.30 uur.

Volledig persbericht: