Vastned Retail Belgium wordt een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)

De buitengewone algemene vergadering die vandaag, 27 oktober 2014, werd gehouden, heeft de statutenwijziging van Vastned Retail Belgium met het oog op de verandering van het statuut van openbare vastgoedbevak naar openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (“GVV”) unaniem goedgekeurd.