Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium van €57,50 per aandeel in contanten

Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium NV die nog niet in haar bezit zijn van €57,50 per aandeel in contanten.
 
Vastned Retail N.V. (“Vastned”) (Euronext Amsterdam: VASTN), dat rechtstreeks en onrechtstreeks 65,49% van de aandelen in Vastned Retail Belgium NV (“Vastned Retail Belgium”) (Euronext Brussels: VASTB) aanhoudt, heeft haar intentie meegedeeld om een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod uit te brengen aan €57,50 per aandeel in contanten op alle aandelen in Vastned Retail Belgium die nog niet in haar bezit zijn. Een kopie van het persbericht van Vastned gaat als bijlage.
 
In het kader van het voorgenomen overnamebod stelt Vastned voor om Vastned Retail Belgium om te vormen van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV) naar een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (FIIS). In dat kader zal ook de beursnotering van Vastned Retail Belgium worden geschrapt.
 
Indien Vastned zou beslissen om een formeel bod uit te brengen, dan zullen de volledige details daarvan in een prospectus worden uiteengezet dat bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zal worden ingediend. De raad van bestuur van Vastned Retail Belgium zal dat prospectus bestuderen en zijn standpunt nader toelichten in een memorie van antwoord. Nu het voorgenomen overnamebod uitgaat van de controlerende aandeelhouder van Vastned Retail Belgium, zullen de onafhankelijke bestuurders van Vastned Retail Belgium een onafhankelijke expert aanstellen om een waarderingsverslag op te maken in de zin van artikel 23 van het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Vastned Retail Belgium en Vastned hebben al sinds jaren een goede samenwerking en Vastned Retail België ziet ernaar uit om die band in de toekomst nog te kunnen versterken.