Verslag van de gewone algemene vergadering van 24 april 2019

De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium, gehouden op 24 april 2019 heeft alle agendapunten goedgekeurd.