Verslag van de gewone algemene vergadering van 26 april 2017

De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium gehouden op 26 april 2017 heeft alle agendapunten goedgekeurd.