Verslag van de gewone algemene vergadering van 29 april 2020

De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium, gehouden op 29 april 2020, heeft alle agendapunten goedgekeurd.

 

Volledig persbericht: