Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap

Als gevolg van de publicatie van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en het koninklijk besluit van 13 juli 2014 op gereglementeerde vastgoedvennootschappen, overweegt Vastned Retail Belgium, naamloze vennootschap die het statuut heeft van openbare vastgoedbevak, genoteerd op Euronext Brussel, om van statuut te veranderen om dat van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (”openbare GVV“) aan te nemen.