Wijziging binnen het directiecomité van Vastned Retail Belgium

Elke Krols heeft besloten haar mandaat van operationele CFO en lid van het directiecomité van Vastned Retail Belgium te beëindigen.

 

Volledig persbericht: