Persberichten

Persberichten

23 april 2021
Algemeen

Benoeming strategische CEO Vastned Retail Belgium

Lees meer
26 maart 2021
Algemeen

Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 28 april 2021

Lees meer
8 februari 2021
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Jaarcijfers 2020

Lees meer
22 oktober 2020
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2020

Lees meer
8 oktober 2020
Algemeen

Benoeming Financial Director

Lees meer
2 september 2020
Algemeen

CEO VASTNED RETAIL N.V.

Lees meer
28 juli 2020
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2020 tot 30.06.2020

Lees meer
25 mei 2020
Algemeen

Wijziging binnen het directiecomité van Vastned Retail Belgium

Lees meer
4 mei 2020
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2020

Lees meer
29 april 2020
Verslag

Verslag van de gewone algemene vergadering van 29 april 2020

Lees meer