Persberichten

Persberichten

14 januari 2018
\
Algemeen

Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium van €57,50 per aandeel in contanten

Lees meer
25 oktober 2017
\
Algemeen

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017

Lees meer
26 juli 2017
\
Verslag

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2017 tot 30.06.2017

Lees meer
4 juli 2017
\
Acquisitie

Vastned Retail Belgium verwerft 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48

Lees meer
2 mei 2017
\
Algemeen

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2017

Lees meer
27 april 2017
\
Verslag

Verslag van de gewone algemene vergadering van 26 april 2017

Lees meer
24 maart 2017
\
Algemeen

Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone algemene vergadering van 26 april 2017

Lees meer
7 februari 2017
\
Resultaten

Jaarcijfers 2016

Lees meer
28 oktober 2016
\
Algemeen

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur per 30 september 2016 over het derde kwartaal van boekjaar 2016

Lees meer
29 juli 2016
\
Verslag

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2016 tot 30.06.2016

Lees meer