Persberichten

Persberichten

18 april 2018
Algemeen

Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2018

Lees meer
12 april 2018
Algemeen

Vastned Retail N.V. brengt formeel overnamebod uit van € 57,50 per aandeel op alle aandelen in Vastned Retail Belgium

Lees meer
23 maart 2018
Algemeen

Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone algemene vergadering van 25 april 2018

Lees meer
8 februari 2018
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Jaarcijfers 2017

Lees meer
14 januari 2018
Algemeen

Vastned Retail N.V. kondigt haar intentie aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Vastned Retail Belgium van €57,50 per aandeel in contanten

Lees meer
25 oktober 2017
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017

Lees meer
26 juli 2017
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2017 tot 30.06.2017

Lees meer
4 juli 2017
Acquisitie

Vastned Retail Belgium verwerft 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48

Lees meer
2 mei 2017
Resultaten
Gereglementeerde informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2017

Lees meer
27 april 2017
Verslag

Verslag van de gewone algemene vergadering van 26 april 2017

Lees meer