Over Vastned Retail Belgium

Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge) en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit).

De portefeuille omvat momenteel 149 verhuurbare units, verspreid over 61 verschillende locaties.

Op 30 juni 2018 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets, 41% uit mixed retail locations.

Op 30 juni 2018 bedraagt de totale reële waarde van de vastgoedbeleggingen € 379 miljoen.

De bezettingsgraad bedraagt 98% op 30 juni 2019.

Vastned Retail Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV). De aandelen van de vennootschap zijn genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.