Kerncijfers

Kerncijfers van de portefeuille 

  31.12.2022   31.12.2021
Reële waarde van de portefeuille (in duizenden €) 312.590 314.543
Bezettingsgraad van de vastgoedportfeuille 99,5% 99,3%
EPRA Huurleegstandspercentage (in %) 0,6% 0,8%
EPRA Netto Initieel Rendement (NIR) (in %) 5,2% 5,0%
EPRA Aangepast NIR (in %) 5,3% 5,1%

 

Financiële kerncijfers

  31.12.2022 31.12.2021
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in duizenden €) 232.032 228.714
EPRA NRV (a) (in € per aandeel) 46,85 46,86
EPRA NTA (a) (in € per aandeel) 45,29 45,28
EPRA NDV (a) (in € per aandeel) 45,69 45,04
EPRA LTV(a) (in € per aandeel) 26,3% -
Gemiddelde geannualiseerde financieringskost (b) (in %) 1,85% 1,77%
Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) 1,6 2,5
Schuldratio (in %) 26,1% 26,5%
     
  31.12.2022 31.12.2021
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 5.078.525 5.078.525
Nettoresultaat (in € per aandeel) 2,85 0,81
EPRA Resultaat (a) (in € per aandeel) 2,59 2,56

 

Kerncijfers van het aandeel

  31.12.2022
(12 maanden)
31.12.2021
(12 maanden)
31.12.2020
(12 maanden)
Aantal uitgegeven aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Beurskoers op afsluitingsdatum (in €) 29,70 28,80 24,00
Nettowaarde (reële waarde ) (in €) 45,69 45,04 46,28
Nettowaarde (investeringswaarde) (in €) 47,23 46,58 48,12
Bruto dividend (in € per aandeel) 2,25 2,20 2,05
Bruto rendement (c) 7,6% 7,6% 8,5%
Premie / Discount t.o.v. reële nettowaarde (in %) -35,0% -36,1% -48,1%

 

Identiteitskaart

Naam Vastned Belgium
Statuut Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht of openbare GVV
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Straat Generaal Lemanstraat 74
Stad Berchem - Antwerpen
Postcode 2600
Land België
Telefoon + 32 3 361 05 90
E-mail info@vastned.be
Register rechtspersonen RPR Antwerpen
BTW BE 0431.391.860
Oprichtingsdatum 15 juni 1987
Duur Onbepaalde duur
Boekjaar 1 januari - 31 december
Notering Euronext Brussel
Commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans
Vastgoeddeskundigen Cushman & Wakefield
CBRE Group
Liquidity Provider Bank Degroof Petercam
Financiële dienst Bank Degroof Petercam
Toezicht Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

 

(a) Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 182 e.v. van het jaarverslag over boekjaar 2022 te raadplegen.
(b) Marge en indekkingskosten inbegrepen. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 182 e.v. van het jaarverslag over boekjaar 2022 te raadplegen.
(c) Bruto dividend gedeeld door de slotkoers.