Kerncijfers

Kerncijfers van de portefeuille (op 31.12.2018)

  31.12.2018 31.12.2017
Reële waarde van de portefeuille (in duizenden €) 372.278 378.195
Lopend rendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring 5,40% 5,20%
Potentieel rendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring 5,50% 5,30%
Bezettingsgraad van de vastgoedportfeuille 98% 99%
EPRA Huurleegstandspercentage (in %) 2,20% 0,90%
EPRA Netto Initieel Rendement (NIR) (in %) 4,70% 4,70%
EPRA Aangepast NIR (in %) 4,80% 4,70%

 

Financiële kerncijfers (op 31.12.2018)

  31.12.2018 31.12.2017
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in duizenden €) 268.442 274.508
Intrinsieke waarde (in € per aandeel) 52,86 54,05
EPRA NAW (a) (in € per aandeel) 53,31 54,52
EPRA NNNAW (a) ( in € per aandeel) 52,86 54,05
Gemiddelde geannualiseerde financieringskost (b) (in %) 1,70% 2,60%
Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) 4,9 5,3
Schuldratio (in %) 27,5% 27,0%
     
 

31.12.2018

31.12.2017

Aantal uitgegeven aandelen 5.078.525 5.078.525
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 5.078.525 5.078.525
Nettoresultaat (in € per aandeel) 1,43 6,83
EPRA Resultaat (a) (in € per aandeel) 2,85 2,62

 

Kerncijfers van het aandeel (op 31.12.2018)

  31.12.2018
(12 maanden)
31.12.2017
(12 maanden)
31.12.2016
(12 maanden)
Aantal uitgegeven aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Beurskoers op afsluitingsdatum (in €) 40,90 45,00 53,85
Nettowaarde (reële waarde ) (in €) 52,86 54,05 49,68
Nettowaarde (investeringswaarde) (in €) 54,78 55,83 51,36
Bruto dividend (in € per aandeel) 2,85 2,62 2,45
Bruto rendement (c) 6,97% 5,80% 4,60%
Premie / Discount tov reële nettowaarde (in %) -23% -17% 8%

 

Identiteitskaart

Naam Vastned Retail Belgium
Statuut Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht of openbare GVV
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Straat Generaal Lemanstraat 74
Stad Berchem - Antwerpen
Postcode 2600
Land België
Telefoon + 32 3 361 05 90
E-mail info@vastned.be
Register rechtspersonen RPR Antwerpen
BTW BE 0431.391.860
Oprichtingsdatum 15 juni 1987
Duur Onbepaalde duur
Boekjaar 1 januari - 31 december
Notering Euronext Brussel
Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Joeri Klaykens
Vastgoeddeskundigen Cushman & Wakefield
CB Richard Ellis
Liquidity Provider Bank Degroof Petercam
Financiële dienst Bank Degroof Petercam
Toezicht Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

 

(a) Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 168 e.v. van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 te raadplegen.
(b) Marge en indekkingskosten inbegrepen. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 168 e.v. van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 te raadplegen.
(c) Bruto dividend gedeeld door de slotkoers.