Kerncijfers

Kerncijfers van de portefeuille (op 31.12.2020)

  31.12.2020   31.12.2019
Reële waarde van de portefeuille (in duizenden €) 330.427 360.752
Lopend rendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring 5,40% 5,40%
Potentieel rendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring 5,60% 5,50%
Bezettingsgraad van de vastgoedportfeuille 96,2% 98,8%
EPRA Huurleegstandspercentage (in %) 4,10% 1,20%
EPRA Netto Initieel Rendement (NIR) (in %) 4,70% 4,70%
EPRA Aangepast NIR (in %) 4,90% 4,90%

 

Financiële kerncijfers (op 31.12.2020)

  31.12.2020 31.12.2019
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in duizenden €) 235.033 258.285
Intrinsieke waarde (in € per aandeel) 46,28 50,86
EPRA NAW (a) (in € per aandeel) 46,72 51,41
EPRA NNNAW (a) ( in € per aandeel) 46,28 50,86
EPRA NRV (a) (in € per aandeel) 48,34 53,18
EPRA NTA (a) (in € per aandeel) 46,68 51,37
EPRA NDV (a) (in € per aandeel) 46,28 50,86
Gemiddelde geannualiseerde financieringskost (b) (in %) 1,60% 1,70%
Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) 3,5 4,5
Schuldratio (in %) 28,5% 27,9%
     
  31.12.2020 31.12.2019
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 5.078.525 5.078.525
Nettoresultaat (in € per aandeel) -1,68 0,85
EPRA Resultaat (a) (in € per aandeel) 2,44 2,90

 

Kerncijfers van het aandeel (op 31.12.2020)

  31.12.2020
(12 maanden)
31.12.2019
(12 maanden)
31.12.2018
(12 maanden)
Aantal uitgegeven aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Beurskoers op afsluitingsdatum (in €) 24,00 44,70 40,90
Nettowaarde (reële waarde ) (in €) 46,28 50,86 52,86
Nettowaarde (investeringswaarde) (in €) 48,12 52,78 54,79
Bruto dividend (in € per aandeel) 2,05 2,90 2,85
Bruto rendement (c) 8,54% 6,49% 6,97%
Premie / Discount t.o.v. reële nettowaarde (in %) -48% -12% -23%

 

Identiteitskaart

Naam Vastned Belgium
Statuut Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht of openbare GVV
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Straat Generaal Lemanstraat 74
Stad Berchem - Antwerpen
Postcode 2600
Land België
Telefoon + 32 3 361 05 90
E-mail info@vastned.be
Register rechtspersonen RPR Antwerpen
BTW BE 0431.391.860
Oprichtingsdatum 15 juni 1987
Duur Onbepaalde duur
Boekjaar 1 januari - 31 december
Notering Euronext Brussel
Commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Joeri Klaykens
Vastgoeddeskundigen Cushman & Wakefield
CB Richard Ellis
Liquidity Provider Bank Degroof Petercam
Financiële dienst Bank Degroof Petercam
Toezicht Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

 

(a) Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 175 e.v. van het Jaarlijks Financieel Verslag 2020 te raadplegen.
(b) Marge en indekkingskosten inbegrepen. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 175 e.v. van het Jaarlijks Financieel Verslag 2020 te raadplegen.
(c) Bruto dividend gedeeld door de slotkoers.