Aandeelhouderschap

Aandeelhouderschap op 31 december 2022

Naam Aantal aandelen %
Vastned Retail NV 3.325.960 65,49%
J.G. de Jonge    153.190   3,02%
     
Andere aandeelhouders onder statutaire drempel 1.599.375 31,49%
     
TOTAAL 5.078.525 100%

 

Op 31 december 2022 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 97.213.313 en is verdeeld in 5.078.525 volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vastned Belgium publiceert de informatie zoals vereist in artikel 15, §1 en 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van beursgenoteerde bedrijven.

Informatie per 31 december 2022: 

  • Totaal kapitaal: € 97.213.313
  • Totaal aantal stemverlenende effecten: 5.078.525
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 5.078.525
  • Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie en aantal stemrechten per categorie: niet van toepassing
  • De statutaire kennisgevingsdrempel is gelijk aan de wettelijke drempel uit artikel 6, §1 van de Wet van 2 mei 2007 en bedraagt aldus 3 %

Transparantiekennisgevingen

In toepassing van art. 74 § 6 van de Openbare Overnamebiedingenwet van 1 april 2007 heeft de FSMA onderstaande aanmeldingsformulieren ontvangen van personen die in onderling overleg op 1 september 2007 in het bezit zijn van meer dan 30% van de effecten van Vastned Retail Belgium.

Conform artikels 14 en 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de Openbaarmaking van Belangrijke Deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven meldt Vastned Retail Belgium dat het volgende kennisgevingen heeft ontvangen:

Aanmeldingen van kennisgevingen van houders van deelnemingen, conform de “Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen” van 2 mei 2007, kunnen gebeuren bij Sven Bosman. 
T + 32 3 361 05 92 | E Sven.Bosman@vastned.be