Overzicht

Overzicht van de vastgoedportefeuille op 31 december 2022:

Regio Oppervlakte in m² Jaarhuur(a)  Investerings-waarde (a)  Reële waarde(a)  Weging (%)
Brussel 8.848 2.908 60.097 58.631 19%
Vlaanderen 56.359 13.824 231.390 225.748 72%
Wallonië 10.879 2.179 28.915 28.211 9%
Totaal vastgoedbeleggingen 76.086 18.911 320.402 312.590 100%

(a) € duizenden

Geografische spreiding

geografische spreiding

 

Risicospreiding naar gebouwen op basis van de reële waarde

Risicospreiding naar gebouwen op basis van de reële waarde

Risicospreiding naar huurders op basis van jaarlijkse huurinkomsten

Risicospreiding naar huurders op basis van jaarlijkse huurinkomsten