Overzicht

Overzicht van de vastgoedportefeuille op 31 december 2021:

Regio Oppervlakte in m² Jaarhuur(a)  Investerings-waarde (a)  Reële waarde(a)  Weging (%)
Brussel 8.848 2.929 60.494 59.019 19%
Vlaanderen 56.359 13.107 232.664 226.992 72%
Wallonië 10.879 2.123 29.242 28.535 9%
Totaal vastgoedbeleggingen 76.086 18.159 322.400 314.543 100%

(a) € duizenden

Geografische spreiding

geografische spreiding

 

Risicospreiding naar gebouwen op basis van de reële waarde

Risicospreiding gebouwen

Risicospreiding naar huurders op basis van jaarlijkse huurinkomsten

Risicospreiding naar huurders op basis van jaarlijkse huurinkomsten