Overzicht

Overzicht van de vastgoedportefeuille op 31 december 2019:

Regio Oppervlakte
in m²
Jaarhuur
in € 000
Investeringswaarde
in € 000
Reële waarde
in € 000
Weging
(%)
Brussel 11.812 3.259 67.572 65.924 18%
Vlaanderen 61.223 14.143 264.077 257.636 72%
Wallonië 12.880 2.417 37.278 36.369 10%
Totaal vastgoedbeleggingen 85.915 19.820 368.927 359.929 100%

 

Geografische spreiding

Geografische spreiding

Risicospreiding naar gebouwen

gebouw_1.jpg

Risicospreiding naar huurders

Risicospreiding naar huurders