Overzicht

Overzicht van de vastgoedportefeuille op 31 december 2020:

Regio Oppervlakte in m² Jaarhuur(a)  Investerings-waarde (a)  Reële waarde(a)  Weging (%)
Brussel 8.848 2.857 59.693 58.237 18%
Vlaanderen 59.439 13.316 246.397 240.400 73%
Wallonië 12.879 2.431 32.580 31.790 9%
Totaal vastgoedbeleggingen 81.166 18.604 338.670 330.427 100%

(a) € duizenden

Geografische spreiding

 

Risicospreiding naar gebouwen op basis van de reële waarde

gebouw

Risicospreiding naar huurders op basis van jaarlijkse huurinkomsten

huurder