Overzicht

Overzicht van de vastgoedportefeuille op 31 december 2017:

Regio Oppervlakte
in m²
Jaarhuur
in € 000
Investerings-waarde
in € 000
Reële waarde
in € 000
Weging
(%)
Brussel 11.310 3.378 66.315 64.697 17%
Vlaanderen 61.627 14.073 279.502 272.686 72%
Wallonië 16.940 2.954 41.833 40.812 11%
Totaal vastgoedbeleggingen 89.877 20.405 387.650 378.195 100%

 

Geografische spreiding

 

Geografische spreiding

 

Type winkelpand

Type winkelpand

 

Risicospreiding naar gebouwen

Risicospreiding naar gebouwen

 

Risicospreiding naar huurders

Risicospreiding naar huurders