Auditcomité

Het auditcomité heeft als voornaamste taken:

  • Bespreking van de kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers
  • Analyse van de jaarrekeningen en de statutaire verslagen
  • Bespreking van de budgetten
  • De monitoring van de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en de analyse van de aanbevelingen van de commissaris
  • De analyse van de doeltreffendheid van de interne controlemechanismen en het risicobeheer van de vennootschap

Het auditcomité vergadert minstens vier maal per jaar. Zij rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen rechtstreeks aan de raad van bestuur.

Samenstelling van het auditcomité:

  • Ludo Ruysen, voorzitter
  • Anka Reijnen
  • Lieven Cuvelier