Dividendbeleid

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Brutodividend (in €) 2,25 2,20 2,05 2,90 2,85 2,62
Nettodividend (in €) 1,57 1,54 1,44 2,03 1,99 1,83

Voor 2022 bedraagt het brutodividend € 2,25. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 1,57 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2022:

  • Ex-date dividend 2022 - dinsdag 9 mei 2023
  • Record date dividend 2022 - woensdag 10 mei 2023
  • Uitbetaling dividend 2022 - vanaf donderdag 11 mei 2023

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 23 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.