Dividendbeleid

  2020 2019 2018 2017 2016 2015
Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Brutodividend (in €) 2,05 2,90 2,85 2,62 2,45 2,51
Nettodividend (in €) 1,44 2,03 1,99 1,83 1,72 1,83

Voor 2020 bedraagt het brutodividend € 2,05. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 1,44 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2020:

  • Ex-date dividend 2020 - dinsdag 11 mei 2021
  • Record date dividend 2020 - woensdag 12 mei 2021
  • Uitbetaling dividend 2020 - vanaf donderdag 13 mei 2021

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 20 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.