Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Vastned Retail Belgium bestaat erin dat jaarlijks 100% van het operationeel uitkeerbaar resultaat  wordt uitgekeerd.  

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Brutodividend (in €) 2,62 2,45 2,51 2,72 2,65 2,62
Nettodividend (in €) 1,834 1,7178 1,8323 2,04 1,9875 1,97

De roerende voorheffing op dividenden van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen is ten gevolge van de Programmawet van 25 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, verhoogd van 27% naar 30% (behoudens bepaalde vrijstellingen) met ingang vanaf 1 januari 2017.

Voor 2017 bedraagt het brutodividend € 2,62, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2018. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 1,834 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2017:

  • Ex-date dividend 2017 - donderdag 17 mei 2018
  • Record date dividend 2017 - vrijdag 18 mei 2018
  • Uitbetaling dividend 2017 - vanaf maandag 22 mei 2018

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 18 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.