Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Vastned Retail Belgium bestaat erin dat jaarlijks 100% van het EPRA resultaat wordt uitgekeerd.  

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Brutodividend (in €) 2,85 2,62 2,45 2,51 2,72 2,65
Nettodividend (in €) 1,9945 1,834 1,7178 1,8323 2,04 1,9875

De roerende voorheffing op dividenden van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen is ten gevolge van de Programmawet van 25 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, verhoogd van 27% naar 30% (behoudens bepaalde vrijstellingen) met ingang vanaf 1 januari 2017.

Voor 2018 bedraagt het brutodividend € 2,85, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van 24 april 2019. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 1,9945 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2018:

  • Ex-date dividend 2018 - dinsdag 7 mei 2019
  • Record date dividend 2018 - woensdag 8 mei 2019
  • Uitbetaling dividend 2018 - vanaf donderdag 9 mei 2019

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 19 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.