Dividendbeleid

  2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Brutodividend (in €) 2,20 2,05 2,90 2,85 2,62 2,45
Nettodividend (in €) 1,54 1,44 2,03 1,99 1,83 1,72

Voor 2021 bedraagt het brutodividend € 2,20. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 1,54 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2021:

  • Ex-date dividend 2021 - dinsdag 10 mei 2022
  • Record date dividend 2021 - woensdag 11 mei 2022
  • Uitbetaling dividend 2021 - vanaf donderdag 12 mei 2022

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 22 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.