Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Vastned Retail Belgium bestaat erin dat jaarlijks 100% van het EPRA resultaat wordt uitgekeerd.  

  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal dividendgerechtigde aandelen 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525 5.078.525
Brutodividend (in €) 2,90 2,85 2,62 2,45 2,51 2,72
Nettodividend (in €) 2,030 1,994 1,834 1,715 1,832 2,040

Voor 2019 bedraagt het brutodividend € 2,90. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 2,030 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2019:

  • Ex-date dividend 2019 - dinsdag 12 mei 2020
  • Record date dividend 2019 - woensdag 13 mei 2020
  • Uitbetaling dividend 2019 - vanaf donderdag 14 mei 2020

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 20 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.