Bekendmaking van de resultaten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2024

Op woensdag 24 april 2024 heeft Vastned Belgium een gewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd.

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.

- Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2023.

Volledig persbericht: