Benoeming strategische CEO Vastned Retail Belgium

De Raad van Bestuur van Vastned Retail Belgium heeft besloten om de heer Walta, met ingang vanaf 23 april 2021, definitief te benoemen tot strategische CEO. De heer Walta nam deze functie reeds waar vanaf 1 december 2020 op een ad interim basis.

Volledig persbericht: