Halfjaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur over de periode 01.01.2016 tot 30.06.2016

Gereglementeerde informatie

  • Stevige verankering in segment van premium city high street shops blijft doelstelling.
  • Op 30 juni 2016 bestaat 58% van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 17% uit high street shops en 25% uit non-high street shops (retailparken en baanwinkels).
  • Realisatie van 7 verhuurtransacties (waarvan 2 in premium city high street shops) die circa 3% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoor-digen met een gemiddelde huurgroei van 9% tot gevolg.
  • Werkzaamheden in kader van toonaangevende herontwikkeling en grondige restauratie van een premium city high street shop van 3.000 m² in de Zonnestraat in Gent op schema.
  • Bezettingsgraad op 30 juni 2016: 99% (98% op 31 december 2015).
  • Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 2 miljoen in eerste semester van 2016 voornamelijk bij de premium city high street shops.
  • Het operationeel uitkeerbaar resultaat in het eerste semester van 2016 is € 1,18 per aandeel (€ 1,21 voor eerste semester van 2015), een lichte daling voornamelijk door de desinvestering in 2015 van 14 niet--strategische winkelpanden.
  • Beperkte schuldgraad van 30% op 30 juni 2016.
  • Verwacht brutodividend 2016 tussen € 2,40 en € 2,50 per aandeel.
  • Vastned Retail Belgium krijgt dedicated management.