Jaarcijfers 2017

Gereglementeerde informatie
 
Verdere uitvoering van de strategie om op termijn het aandeel core city assets in de vastgoedportefeuille boven 75% te brengen.
 
Acquisitie van 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen, gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48 voor een investeringsbedrag van circa € 6 miljoen.
 
Op 31 december 2017 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels).
 
Realisatie van 23 verhuurtransacties die circa 9% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.
 
Bezettingsgraad op 31 december 2017: 99% (98% op 31 december 2016).
 
Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met circa 6,2% in boekjaar 2017, voornamelijk door de aanscherping van de rendementen van de core city assets en mixed retail locations.
 
Bruto dividend bedraagt € 2,62 per aandeel voor boekjaar 2017 (€ 2,45 voor boekjaar 2016). Bruto dividendrendement van 5,8% op basis van de slotkoers op 31 december 2017 zijnde, € 45,00.
 
Stijging van het EPRA resultaat in het boekjaar 2017 tot € 2,62 per aandeel (€ 2,45 voor boekjaar 2016) mede als gevolg van lagere financieringskosten.
 
Beperkte schuldgraad van 27% op 31 december 2017.